Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0000201
Predmet:PREVENTIVNO I INTERVENTNO ODRŽAVANJE PASIVNE OPREME OKS-a PN-STU-938/12-ŽF
 
11.12.2012Odluka o početku postupka nabave
3.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.1.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
4.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja