Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-147491-081211
Predmet:DVOSTRUKA NEPOVRATNA ZAKLOPKA (DUO-CHECK) ZA MRČ DONJI MIHOLJAC PN-T-879/11-MM
 
21.11.2011Odluka o početku postupka nabave
9.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja