Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0040184
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA PN-T-321/12-ŽF
 
15.6.2012Odluka o početku postupka nabave
12.7.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.8.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
7.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja