Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA REKONSTRUKCIJE MJERNO REDUKCIJSKE STANICE GAJ PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PN-I-213/22-SP
 
29.3.2022Odluka o početku postupka nabave
5.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
5.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
14.4.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
21.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
28.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja