Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2024/S F05-0000273
Predmet:Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustava PN-I-045/24-MB
 
7.2.2024Odluka o početku postupka nabave
14.2.2024 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
26.2.2024 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
28.2.2024 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.3.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.4.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2024Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja