Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0034891
Predmet:USLUGA ODRŽAVANJA I PODRŠKE IT OBJEKATA POSLOVNIH PROCESA, INTEGRACIJE I KOLABORACIJE PN-UP-615/15-MV
 
30.10.2015Odluka o početku postupka nabave
5.11.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.12.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.12.2015Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja