Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:Radovi rekonstrukcije MRS Zagreb Jug, linija za GPZ po sistemu "ključ u ruke" PN-I-490/23-LR
 
10.8.2023Odluka o početku postupka nabave
5.9.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
13.9.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
15.9.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.10.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.10.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.10.2023Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja