Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0019686
Predmet:NABAVA N1 VOZILA PO GRUPAMA KAKO SLIJEDI: GRUPA A) 341 – TERENSKA N1 VOZILA, GRUPA B) 342 – LAKA DOSTAVNA N1 VOZILA PN-T-341-342/22-SP
 
9.5.2022Odluka o početku postupka nabave
13.5.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.6.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
13.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja