Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0041033
Predmet:PRIPREMA, ISPITIVANJE I OVJERAVANJE UREĐAJA ZA PRETVORBU OBUJMA PLINA PN-T-539/20-DT
 
2.10.2020Odluka o početku postupka nabave
12.11.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.11.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.11.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja