Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0016433
Predmet:ZAMJENA REDUKTORA I ISPUSTA IZ FILTERA IZMJENJIVAČA NA MRČ NOVA KAPELA PN-T-209/15-MB
 
30.3.2015Odluka o početku postupka nabave
17.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
28.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja