Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0017889
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2016/2017 po grupama kako slijedi: GRUPA A) 411-412-413 GRUPA B) 435-436 PN-T-411-412-413-435-436/16-AS
 
5.7.2016Odluka o početku postupka nabave
12.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.12.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja