Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0026484
Predmet:USLUGE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA PN-PF-669/16-MB
 
23.11.2016Odluka o početku postupka nabave
24.11.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.12.2016Odluka o odabiru / poništenju
19.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja