Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0009147
Predmet:PUNJENJE NADZEMNIH SPREMNIKA UNP-om (SMJESA PROPANA I BUTANA) ZA POTREBE POGONSKIH OBJEKATA PLINACRO-a U REGIJAMA ISTOČNA, JUŽNA I ZAPADNA HRVATSKA PN-T-182-22-LR
 
4.3.2022Odluka o početku postupka nabave
9.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.4.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.4.2022Odluka o odabiru / poništenju
21.6.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja