Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2021/S F15-0015828
Predmet:USLUGA SISTEMSKE I KORISNIČKE PODRŠKE SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA "PRIMAVERA" PN-Z-192/21-AS
 
22.3.2021Odluka o početku postupka nabave
26.3.2021Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
19.4.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.4.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.4.2021Odluka o odabiru / poništenju
4.6.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja