Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0010626
Predmet:SANACIJSKI RADOVI NA POSLOVNOJ ZGRADI U STUPNIKU PN-T-345/17-ŽF
 
16.5.2017Odluka o početku postupka nabave
23.5.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
23.5.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
30.5.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
31.5.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.6.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.7.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.7.2017Odluka o odabiru / poništenju
31.7.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja