Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0036330
Predmet:PN-SKU-484/485/486/14/TP, NABAVA NOVIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA po grupama kako slijedi: 1. GRUPA - PN-SKU-484/14/TP - NABAVA NOVIH OSOBNIH VOZILA (SREDNJE KLASE I SREDNJE NIŽE KLASE) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 2. GRUPA - PN-SKU-485/14/TP - NABAVA NOVIH TERETNO DOSTAVNIH VOZILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA, 3. GRUPA - PN-SKU-486/14/TP - NABAVA NOVIH KOMBINIRANIH VOZILA (ZA PRIJEVOZ OSOBA I TERETA) PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-SKU-484/485/486/14/TP
 
21.7.2014Odluka o početku postupka nabave
25.7.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.9.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.11.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena roka za dostavu ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2014/s 014-0041001


Aktualna javna nadmetanja