Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0005717
Predmet:Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustava PN-I-004/23-MHŠ
 
25.1.2023Odluka o početku postupka nabave
30.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
30.1.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
7.2.2023 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
13.2.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja