Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0007109
Predmet:Održavanje hardware/software-a i kompletiranje opreme katodne zaštite PN-T-038/15-LR
 
11.2.2015Odluka o početku postupka nabave
20.2.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.3.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2015Odluka o odabiru / poništenju
6.5.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja