Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0011128
Predmet:ISPORUKA OPREME ZA REKONSTRUKCIJU PČ IVANIĆ GRAD PN-I-197/22-DT
 
7.3.2022Odluka o početku postupka nabave
11.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
21.3.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.4.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.5.2022Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja