Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0016879
Predmet:SISTEMSKO ODRŽAVANJE I PODRŠKA CENTRALNOG SUSTAVA PN-PF-483/17-AS
 
10.8.2017Odluka o početku postupka nabave
17.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.9.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.10.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.10.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.11.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja