Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0023854
Predmet:PN-T-593/16/TP, OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA PN-T-593/16/TP
 
20.10.2016Odluka o početku postupka nabave
27.10.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.12.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.12.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.1.2017Odluka o odabiru / poništenju
31.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Prpduženje roka za dostavu ponuda i otvaranje
Evidencijski broj u EOJN:2016/S 014-0024649

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produženje roka za dostavu i otvaranje ponuda
Evidencijski broj u EOJN:2016/S 014-0027713


Aktualna javna nadmetanja