Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0010258
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - DRAVASZERDAHELY PN-STU-205/23-LR
 
2.3.2023Odluka o početku postupka nabave
10.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.3.2023Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.4.2023Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.4.2023Odluka o odabiru / poništenju
4.5.2023 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja