Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0042751
Predmet:PROŠIRENJE FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA NA SATNO OČITAVANJE PN-T-522/14-ŽF
 
1.9.2014Odluka o početku postupka nabave
11.9.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.10.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.10.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.10.2014Odluka o odabiru / poništenju
15.12.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja