Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0022593
Predmet:Materijal za antikorozivnu zaštitu cjevovoda PN-T-303/14-GB
 
28.4.2014Odluka o početku postupka nabave
6.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.7.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.7.2014Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja