Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0002216
Predmet:GODIŠNJI SERVISNI PREGLED I ODRŽAVANJE PROCESNIH RAČUNALA I PRIPADAJUĆIH SUSTAVA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-007/16-ŽF
 
19.1.2016Odluka o početku postupka nabave
4.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
18.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja