Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S F15-0016190
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA U SLUŽBI TRANSPORTA PLINA PN-T-456-17-LR
 
17.7.2017Odluka o početku postupka nabave
7.8.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.7.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2017Odluka o odabiru / poništenju
27.9.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja