Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F15-0043911
Predmet:NADOGRADNJA POSTOJEĆEG GIS-TIS SUSTAVA UZ NJEGOVU INTEGRACIJU SA DRUGIM PLINACRO SUSTAVIMA U SVRHU USKLADE SA eDozvolom I DIGITALIZACIJE POSLOVNIH PROCESA (PJTZP) PN-Z-602/20-LR
 
5.11.2020Odluka o početku postupka nabave
9.12.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
12.1.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja