Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0037462
Predmet:Nadogradnja informacijskog sustava za upravljanje kapacitetima - SUKAP sustav PN-I-559/20-DT
 
5.10.2020Odluka o početku postupka nabave
9.10.2020 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
19.10.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.11.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.12.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.12.2020Odluka o odabiru / poništenju
24.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja