Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0014570
Predmet:MICROSOFT NAJAM LICENCI (EAS) 2022 PN-Z-254/22-DT
 
30.3.2022Odluka o početku postupka nabave
30.3.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
11.4.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.6.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.6.2022Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja