Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0036845
Predmet:INTERVENCIJE NA PROCESNIM RAČUNALIMA I PRIPADAJUĆIM SUSTAVIMA NEPREKIDNIH NAPAJANJA PN-T-532/19-AB
 
31.7.2019Odluka o početku postupka nabave
18.9.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.10.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.10.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.10.2019Odluka o odabiru / poništenju
4.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja