Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD, UKLJUČUJUĆI NABAVU OPREME I MATERIJALA, po sistemu „ključ u ruke“ PN-I-628/17-MB
 
Odluka o početku postupka nabave
17.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
17.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
30.11.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
1.12.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.1.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.1.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.2.2018Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja