Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:NADOGRANJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA - SUKAP SUSTAVA PN-I-077/22-ŽF
 
2.2.2022Odluka o početku postupka nabave
4.2.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
4.2.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
14.2.2022 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
17.2.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.3.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.3.2022Odluka o odabiru / poništenju
2.5.2022 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja