Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-128884-230710
Predmet:Usluga dostave i otpreme poštanskih pošiljaka preko 50 gr i paketa do 10 kg PN-P-330/10-GB
 
6.7.2010Odluka o početku postupka nabave
26.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
25.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja