Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, ISPITIVANJE, PODEŠAVANJE, BAŽDARENJE, ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SIGURNOSNE-REGULACIJSKE OPREME SUSTAVA TRANSPORTA PLINA PN-T-438/18-MB
 
7.9.2018Odluka o početku postupka nabave
19.9.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
19.9.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
1.10.2018 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
4.10.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.11.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
20.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja