Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0014199
Predmet:PN-T-224/14/TP, DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE PLINSKIH KROMATOGRAFA PN-T-224/14/TP
 
5.3.2014Odluka o početku postupka nabave
20.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
16.6.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja