Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0038081
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-536/15-MV
 
6.11.2015Odluka o početku postupka nabave
11.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.2.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.2.2016Odluka o odabiru / poništenju
23.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja