Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0020618
Predmet:IMPLEMENTACIJA SUI SUSTAVA PN-UP-277/14-MM
 
18.4.2014Odluka o početku postupka nabave
22.4.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.5.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
23.5.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.5.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.7.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja