Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0025845
Predmet:SERVIS I POPRAVAK SLAVINA KLASE 150 I 300 PN-T-578/18-DT
 
17.9.2018Odluka o početku postupka nabave
21.9.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.10.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.11.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.11.2018Odluka o odabiru / poništenju
12.12.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja