Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:OSIGURANJE IMOVINE, OD RIZIKA POTRESA, OBJEKATA U IZGRADNJI I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PN-FR-401/21-MB
 
8.7.2021Odluka o početku postupka nabave
8.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
16.7.2021 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
19.7.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.9.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.9.2021Odluka o odabiru / poništenju
30.9.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja