Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 015-0011724
Predmet:Zakup poslovnog prostora za potrebe Regije transporta plina Zapadna Hrvatska PN-T-065/13-LR
 
28.1.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja