Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003556
Predmet:ODRŽAVANJE PROGRAMSKE I SKLOPOVSKE OPREME SCADA SUSTAVA PN-STU-076/16-ŽF
 
5.2.2016Odluka o početku postupka nabave
19.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
21.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja