Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-134969-070911
Predmet:DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAPOSLENIKA PLINACRO-a PN-P-628/11-MB
 
1.8.2011Odluka o početku postupka nabave
8.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.9.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
10.11.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja