Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0013828
Predmet:FUNKCIONALNE, HARDVERSKE I SOFTVERSKE NADOGRADNJE OPTIČKO KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-STU-220/12-LR
 
11.4.2012Odluka o početku postupka nabave
24.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
9.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja