Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:REKONSTRUKCIJA MRS ZAGREB JUG po sistemu „ključ u ruke“, PN-I-346/19-MB
 
22.5.2019Odluka o početku postupka nabave
28.5.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
28.5.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
6.6.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
7.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.7.2019Odluka o odabiru / poništenju
6.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja