Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0003300
Predmet:UMJERAVANJE, SERVISI I POPRAVAK DETEKTORA PROPUŠTANJA AUTOFIM I i LEAK SURVEYOUR, TE PUNJENJE BOCA VODIKA ZA ISTO PN-T-757/13-ŽF
 
14.1.2014Odluka o početku postupka nabave
24.1.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.2.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
10.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
17.4.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja