Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0028366
Predmet:IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PN-I-726/16-MV
 
13.12.2016Odluka o početku postupka nabave
20.12.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.1.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.2.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.2.2017Odluka o odabiru / poništenju
27.3.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja