Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-132331-260810
Predmet:HIGIJENSKO ODRŽAVANJE P.O. PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88 a, Zagreb PN-P-438/10-VLB
 
2.9.2010Odluka o početku postupka nabave
30.9.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.9.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.11.2010Odluka o odabiru / poništenju
12.10.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja