Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0051051
Predmet:PN-T-349/13/TP, MJERNI INSTRUMENTI, ALATI I OSTALA RADIONIČKA OPREMA PN-T-349/13/TP
 
28.5.2013Odluka o početku postupka nabave
6.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
2.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.8.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.8.2013Odluka o odabiru / poništenju
9.9.2013Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja