Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0003097
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA PLINOVODA REGIJE TRANSPORTA PLINA ZAPADNA HRVATSKA U 2016. GODINI PN-T-006/16-NV
 
28.1.2016Odluka o početku postupka nabave
15.2.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.3.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.3.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.3.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.4.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja