Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0010337
Predmet:MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE DIZALA U POSLOVNOM OBJEKTU SAVSKA CESTA 88A PN-Z-071/23-SP
 
9.3.2023Odluka o početku postupka nabave
10.3.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja